...

...

13, ఫిబ్రవరి 2011, ఆదివారం

"ధృతరాష్ట్ర కౌగిలి" భారతి కథ!

భారతి సాహిత్య మాసపత్రికలో ప్రచురింపబడిన ఆచాళ్ల శ్రీనివాసరావు గారి కథ ధృతరాష్ట్ర కౌగిలి కథాజగత్‌లో చదివి మీ అభిప్రాయాన్ని చెప్పండి. 

త్వరలో కథాజగత్‌లో చదువబోయే కథల వివరాలు.


1.శ్రీవిరించి - పుడమి-పోడిమి


2.పి.వి.బి.శ్రీరామమూర్తి - పరిధి దాటిన వేళ


3.హోతా పద్మినీదేవి - పశ్చాత్తాపం


4.సుంకోజు దేవేంద్రాచారి - వట్టి మనిషి


5.ఆదూరి వెంకట సీతారామ మూర్తి - గలగలా గోదారి    
వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి