...

...

4, ఏప్రిల్ 2011, సోమవారం

శ్రీ ఖరనామ ఉగాది శుభాకాంక్షలు!


మిత్రులు, శ్రేయోభిలాషులు, సన్నిహితులు అందరికీ "ఖరనామ" నూతన తెలుగు సంవత్సర శుభాకాంక్షలు.
మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ సమస్త శుభాలు కలగాలని ఆకాంక్షిస్తున్నాను.
వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి