...

...

16, ఏప్రిల్ 2011, శనివారం

సత్యభాస్కర్ కథ!

సత్యభాస్కర్ కథ కుంచెవాడు కథాజగత్‌లో ప్రకటింపబడింది. తప్పక చదవండి. 
వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి