...

...

24, ఏప్రిల్ 2011, ఆదివారం

మాలికాపదచంద్రిక -2

మాలిక పత్రిక రెండవ సంచిక విడుదలయ్యింది. ఈ సంచికలో  మాలికాపదచంద్రిక శీర్షికతో నేను నిర్వహిస్తున్న క్రాస్‌వర్డ్ పజిల్‌ను ఇక్కడ చూడండి. పూరించడానికి ప్రయత్నం చేయండి. 
వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి