...

...

13, ఏప్రిల్ 2011, బుధవారం

జగత్‌కుటుంబము


కథాజగత్‌లో కథారచయితల ఫోటోలు కొన్ని జతచేయడం జరిగింది. మరికొందరివి పెట్టవలసి ఉంది. ఫోటోలు పంపని వారు దయచేసి వెంటనే పంపవలసినదిగా మనవి.

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి