...

...

4, ఏప్రిల్ 2011, సోమవారం

ఉగాది కానుక!

ఆదూరి వెంకట సీతారామ మూర్తి గారి కథ గలగలాగోదారి ఉగాది కానుకగా కథాజగత్‌లో అందిస్తున్నాం. చదివి ఆనందించండి.
వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి