...

...

1, ఫిబ్రవరి 2012, బుధవారం

వానప్రస్థం

వానప్రస్థం పేరుతో కథాజగత్‌లో ఇది వరకు సాయి బ్రహ్మానందం గొర్తి గారి కథ చదివారు కదా. ఇప్పుడు అదే పేరుతో గన్నవరపు నరసింహమూర్తి గారి కథను చదవండి.
వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి