...

...

6, ఫిబ్రవరి 2012, సోమవారం

ప్రేమ కవరు దొరికింది

డా. కె.గీతగారి ప్రేమ కవరు పోయింది కథ కథాజగత్‌లో చదవండి. అలాగే త్వరలో ప్రకటించబోయే ఈ క్రింది కథల కొరకై వేచి చూడండి.

1. అమ్మీ - ఎస్.గణపతిరావు
2. సంపెంగ - సడ్లపల్లె చిదంబరరెడ్డి
వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి