...

...

9, ఫిబ్రవరి 2012, గురువారం

స్త్రీవాద కథ!

మన బ్లాగరు వనజ వనమాలి గారి డైరెక్టు కథ లోపం లేని చిత్రం కథాజగత్‌లో చదివి మీ అభిప్రాయాన్ని తెలియజేయండి.
వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి