...

...

8, ఫిబ్రవరి 2012, బుధవారం

రమ్యమైన భోజనం!

రుచికరమైన తిండికి మొహం వాచిన మగవాడు తన భార్యకు వంట చేయడం రాక పోతే పడే పాట్లను చిత్రించారు తమ్మెర రాధిక గారు తమ రమ్యమైన భోజనం కథలో. కథాజగత్‌లో ఈ కథను చదివి ఆనందించండి. 
వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి