...

...

27, ఫిబ్రవరి 2012, సోమవారం

కథాజగత్‌లో మరో రెండు కథలు!

కథాజగత్‌లో ఇప్పుడు రెండు కథలు చేరాయి. మొదటిది బి.గీతిక గారి పునరావృతం మరొకటి బండ్లమూడి స్వాతి కుమారి గారి శిశిరానికి చోటీయకు. ఈ  కథలపై మీ అభిప్రాయం చెప్పండి.
వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి