...

...

6, ఏప్రిల్ 2012, శుక్రవారం

శ్రీవారూ..! ఏమిటిలాగయ్యారు..!

"ఏవండీ! మీ శ్రీవారు ఈమధ్యన విప్లవ వీరుడి మల్లే విజృంభిస్తున్నారట. ఉండాల్లెండి. అటువంటి వాళ్ళు నూటికో కోటికో తమ జీవితాలనుద్యమాలకే అంకితం చేసిన వాళ్లుంటారు... మా వారా! ఉత్త పిరిగ్గొడ్డు. ఏది అడగాలన్నా సరే బెంబేలెత్తిపోతుంటారు." అంటూ భర్తను పొగిడితే మురిసిపోయేది మానేసి ఆ యిల్లాలు మొఖం మొటమొటలాడ్చడం వెనక దాగున్న కారణం ఏమిటి? తెలుసుకోవాలంటే కె.కె.రఘునందన గారి కథ కథాజగత్‌లో చదవాల్సిందే! 
వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి