...

...

7, ఏప్రిల్ 2012, శనివారం

అక్కినేని కుటుంబరావు గారి కథ !

ప్రముఖ రచయిత, దర్శకులు, నిర్మాత ‘భద్రం కొడుకో’     ‘పాతనగరంలో పనివాడు’, ‘గులాబీలు’, ‘తోడు’, ‘అమూల్యం’ వంటి అమూల్యమైన చిత్రాలను అందించిన అక్కినేని కుటుంబరావు గారి కథ క్యాన్సిల్! క్యాన్సిల్!! కథాజగత్‌లో.
వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి