...

...

6, ఏప్రిల్ 2012, శుక్రవారం

తాడికొండ కె.శివకుమార శర్మ కథ!

టాంక్‌బండ్‌పైనున్న విగ్రహాల విధ్వంసంపై స్పందించి వ్రాసిన  కథ చిన్న ఆశ కథాజగత్‌లో చదవండి.  
వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి