...

...

14, ఏప్రిల్ 2012, శనివారం

కథాజగత్‌లో వెలువడనున్న కొన్ని కథల వివరాలు!


ఈ క్రింది కథలు త్వరలో కథాజగత్‌లో రాబోతున్నాయి!


1. శీలా వీర్రాజు - నీడ


2. శీలా సుభద్రాదేవి - రంగుల వల


3. గోనుగుంట మురళీకృష్ణ - అంతరాలు


4. కె.వాసవదత్త రమణ - చివరికి మిగిలేది 
వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి