...

...

2, ఏప్రిల్ 2012, సోమవారం

కినిగె.కాంలో విద్వాన్ విశ్వం!

సాహితీ విరూపాక్షుడు విద్వాన్ విశ్వం గ్రంథం ఇప్పుడు కినిగె.కాం ద్వారా ఇ-బుక్ రూపంలో విశ్వవ్యాప్తంగా సాహితీప్రియులకు అందుబాటులో వుంది. కినిగె వారు ఈ పుస్తకంపై ఇరవై శాతం డిస్కౌంటు కూడా ఇస్తున్నారు. అంటే 160రూపాయలకే మీరు ఈ పుస్తకాన్ని కొని చదవవచ్చు. ఇంకా ఈ పుస్తకాన్ని అద్దెకు చదివే సౌలభ్యం కూడా వుంది. అంతే కాకుండా ప్రింటు పుస్తకం (20% డిస్కౌంటుతో) కావాలన్నా కినిగె ద్వారా ఆర్డరు చేయవచ్చు. ఈ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకో దలచినవారు ఈ క్రింది లంకెను నొక్కండి. 
వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి