...

...

11, అక్టోబర్ 2010, సోమవారం

క్రాస్‌వర్డు పజిలు సాల్వుము - 30 సమాధానాలు!


కొన్ని వివరణలు: 
అడ్డం: 
3. నాగరాజు, నాగసుబ్రహ్మణ్యంలు అన్నదమ్ములుగా నటించిన సినిమా! - లవకుశులుగా నటించిన బాల నటుల పేర్లు ఇవి.
5. హైదరాబాదు నగర శివారులో ఉన్న లేళ్ల పార్కు! - ఈ పార్కు పూర్తి పేరు మాహావీర్ హరిణ వనస్థలి అని గుర్తు చేసిన భమిడిపాటి సూర్యలక్ష్మిగారికి ధన్యవాదాలు.
16.నిలువు 4 లోని వాడే - శుభ్రకరుడు కదా! - తెలుపు అనే శబ్దానికి ధవళము, శుభ్రము అనే పర్యాయపదాలున్నాయి.
నిలువు:
6. వరలక్ష్మీదేవికి ఇ రాలిచ్చుబ్బులు కలవా? (పాపము శమియించు గాక)   - లిబ్బుల జవరాలు
12. రామాయణ అరణ్యకాండలో ఒక ఘట్టము. - మారీచ వధ - ఈ ఘట్టం అరణ్యకాండలో జరిగిందని బాలకాండలో కాదని తెలియజేసిన కంది శంకరయ్యగారికి కృతజ్ఞతలు.


వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి