...

...

12, అక్టోబర్ 2010, మంగళవారం

కొత్తపాళీ కథ!

సీనియర్ బ్లాగర్  కొత్తపాళీ (ఎస్.నారాయణస్వామి) గారి కథ ఖాండవ వనం కథాజగత్‌లో ప్రకటించాం. చదివి మీ అభిప్రాయాన్ని తెలియజేయండి.
వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి