...

...

7, అక్టోబర్ 2010, గురువారం

నవీన్ కథ!

తాను వ్రాసిన నవల పేరునే ఇంటి పేరుగా స్థిరపరచుకున్న ప్రఖ్యాత రచయిత అంపశయ్య నవీన్ గారి కథ తలుపుతట్టని అదృష్టం కథాజగత్‌లో ప్రకటించాము. కథను చదివి ఈ కథకు ఈ పేరు పెట్టడంలో కల ఔచిత్యమేమిటో ఎవరైనా చెప్పగలరా?
వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి