...

...

30, అక్టోబర్ 2010, శనివారం

మజ్బూర్!

రంజాన్ పండగ పొద్దు జానికి మామి ఇచ్చిన షీర్‌ఖుర్మా ఎందుకు చేదుగా అనిపించింది? తెలుసుకోవాలంటే స్కైబాబ కథ మజ్బూర్ కథాజగత్‌లో చదవండి.
వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి