...

...

10, అక్టోబర్ 2010, ఆదివారం

క్రాస్‌వర్డు పజిలు సాల్వుము - 30ఆధారాలు: 
అడ్డం: 
1. ఊరగాయకు ఉపయోగించే ఒకానొక కాయ!
3.నాగరాజు, నాగసుబ్రహ్మణ్యంలు అన్నదమ్ములుగా నటించిన సినిమా!
5. హైదరాబాదు నగర శివారులో ఉన్న లేళ్ల పార్కు!
7. చదువుము ఇక్కడ సైన్యం దాగివుంది!
9. ప్రయోజనము, పరమార్థము!
10. సుపుత్రుడు మన్మథుడే!
11. చేతిగుడ్డ కాస్త నాజూగ్గా!
14.విద్యలు ముదిరితే వేదాలవుతాయా?!
15. టిక్కు టిక్కు బండి! ____ బండి! సాగిపోవు బండి! హాల్ట్ లేని బండి! అదేమిటి? - గడియారమే కదా?
16. నిలువు 4 లోని వాడే - శుభ్రకరుడు కదా!
నిలువు:
1. మేషము!
2. మధుకరము!
4. అడ్డం16 లోని వాడే - వంద కిరణాలు కలిగినవాడట!
5.  పుల్లంటుఱాయి!
6. వరలక్ష్మీదేవికి ఇల వరాలిచ్చుజబ్బులు కలవా? (పాపము శమియించు గాక)
7. నెమలికి పించము రువ్విన జిడ్డు తగులుతుందా?
8. అల్లకల్లోలమైన గోమాతలు!
9. ఎకెసెక్కెపు మాటలు!
12. రామాయణ అరణ్యకాండలో ఒక ఘట్టము.
13. అగస్త్యుడు -  కుంభసంభవుడు కదా! 
వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి