...

...

5, అక్టోబర్ 2010, మంగళవారం

కథకుడి కథ!

"బూరయ్య కంగు తిన్నాడు. దొరబాబుకు చెప్పిన కథ చెప్పి వుంటే బావుండేదనిపించింది. మంచి అవకాశం చేజారి పోయిందని బాధ పడ్డాడు." ఆ కథ ఏమిటో తెలుసుకోవాలని వుందా? అయితే వెంటనే కథాజగత్‌లో ప్రకటించిన వి.వి.సుబ్బరాజుగారి కథ కథకుడి కథ చదవండి.
వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి