...

...

4, డిసెంబర్ 2011, ఆదివారం

క్రాస్‌వర్డు పజిలు సాల్వుము - 58 సమాధానాలు!


ఈ సారి పజిల్ నింపి పంపిన వారిలో కంది శంకరయ్యగారు అన్నీ సరిగ్గానూ, భమిడిపాటి సూర్యలక్ష్మిగారు ఒక తప్పుతోనూ, ప్రసీదగారు నాలుగు తప్పులతోనూ పూరించారు. అందరికీ అభినందనలు!

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి