...

...

16, డిసెంబర్ 2011, శుక్రవారం

ఖజురహో - అదరహో

మిత్రులతో పాటుగా ఖజురహో చూసే అవకాశం లభించింది. క్రీ.శ.10 - 12 శతాబ్దాల మధ్యకాలంలో చండేలా రాజులచే నిర్మింపబడి అద్భుతమైన శిల్పకళా ఖండాలు కొలువుదీరిన దేవాలయాలు ఈ ఖజురహోలో దాదాపు ఇరవై దాకా ఉన్నాయి. లక్ష్మణ దేవాలయం, వరాహ మండపం, మాతా నాగేశ్వర దేవాలయం, విశ్వనాథ దేవాలయం, చిత్రగుప్త దేవాలయం, కాందారియ మహదేవ దేవాలయం, చతుర్భుజ దేవాలయం, దేవి జగదంబి దేవాలయం, దులాదేవ్ దేవాలయం, పార్శ్వనాథ దేవాలయం, ఆదినాథ దేవాలయం మొదలైనవి తనివి తీరా దర్శించి సంతోషించాము. పనిలో పనిగా ఊర్ఛా అనే చోట రామ రాజ దేవాలయం, చతుర్భుజ దేవాలయం చూశాము. ఈ ఖజురహో శిల్ప సౌందర్యాలు కొన్ని ఇక్కడ మీకోసం.

     
వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి