...

...

25, డిసెంబర్ 2011, ఆదివారం

కారామాష్టారి మెప్పు పొందిన కథ!

కాళీపట్నం రామారావు గారిచే ప్రశంసలను అందుకున్న పోతుబరి వెంకట రమణగారి కథానిక కృతజ్ఞతను కథాజగత్‌లో మీరూ చదవండి.
వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి