...

...

1, డిసెంబర్ 2011, గురువారం

అమ్మకో ఉత్తరం

కల్పనా రెంటాల గారి కథ అమ్మకో ఉత్తరం కథాజగత్‌లో చదవండి. 
వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి