...

...

28, ఏప్రిల్ 2010, బుధవారం

క్రాస్‌వర్డు పజిలు సాల్వుము - 5 సమాధానాలు!


ఈ పజిల్‌ను పూరించడానికి ప్రయత్నం చేసిన అను, భమిడిపాటి సూర్యలక్ష్మి గారలకు అభినందనలు. క్రింద సమాధానాలు, అవసరమైన చోట వివరణలు ఇవ్వడం జరిగింది. సరి చూసుకోండి. త్వరలో మరో పజిల్‌తో మీముందుకు వస్తాను.

సమాధానాలు - వివరణలు
అడ్డం: 
1.ప్రహ్లాదుణ్ణి కాదు వాడి అబ్బను పిలవండి.                                                                                - హిరణ్యకశిపా                 
3.పొద్దున్నే ముని మాపు(MAP) గురించి వాకబు చేస్తున్నాడేమిటీ?                                           - మునిమాపు (మునిమాపు = పెందలకడ)                  
5.ఈ కరణము ముందు  ప్రప్రప్రప్రప్ర                                                                                        - ప్రపంచీకరణము (పంచ ప్ర + ఈ కరణము. చాలామందిని బురిడీ కొట్టించింది ఈ క్లూ.)
7.ది క్విక్కెస్ట్ అగ్రిగేటర్ ఆఫ్ తెలుగు బ్లాగ్స్.                                                                                - మాలిక                           
9.ఇందుగలడందు లేడను సందేహము వలదు.                                                                      - సర్వాంతర్యామి
10.ఎక్కువగా స్త్రీలకు సరిపోయే విశేషణము. ఓర్పులో భూదేవి కదా?                                        -  సహనశీలి
11.ఇ.వి.వి. తాజా చిత్రం. తెగనవ్వించేత్తుంది కాబోలు తిరగబడింది.                                            - డిరిబు
14.ఇంటిపేరు అదే కానీ అసలు పేరు మాత్రం భక్తవత్సలం నాయుడు అంట మన కలెక్షన్ కింగ్‌ది.  - మంచు మోహన్‌బాబు
15.బిస్మిల్లాఖాన్ అటునుంచి ఊదుతున్నాడేమిటి.                                                                   - యినాహష
16.బ్రహ్మచారిని దీనితో పోల్చడం సబబేనా?                                                                             - ముదిరిన బెండ (బెండకాయ ముదిరినా బ్రహ్మచారి ముదిరినా పనికిరాదని సామెత)

నిలువు:
1.చెయ్యి అందుకొన్న సుబ్బారావు శీర్షాసనం వెయ్యాలా?            - హిగ్రాణిపా (సుబ్బారావు పాణిగ్రాహి ఒక ప్రసిద్ధ కవి) 
2.శ్రీవారి శేషతల్పం ఉండేది దీని పైనే!                                        - పాలకడలి (పాలకడలిపై శేషతల్పమున... అనే పాట అందరికి తెలిసిందే) 
4.ఫుల్లు మూను పౌర్ణమి రోజే కనిపిస్తాడు.                                 - పున్నమి జాబిలి
5.ప్రక్షేజామం సంహిత సరిచేస్తే మన ప్రభుత్వాల అంతిమ ధ్యేయమా? ఏమో? - ప్రజాహితసంక్షేమం
6.ముచ్చటైన సమాధానమే.                                                                    - ముచ్చటైన జవాబు
7.రసాలము. మాకందము.                                                                     - మామిడి
8.ముంబై దాడుల్లో పాల్గొన్న పాక్ ఉగ్రవాది క్లేశము.                                    - కసబు (కసబు అంటే దుఃఖము అనే అర్థం వుంది)
9.అంజలీదేవి, నాగేశ్వర్రావుల భక్తి సినిమా. 1965 నాటిది.                           - సతీ సక్కుబాయి
12.మొండి చెయ్యి అనొచ్చా?                                                                    - రిక్తహస్తము
13.కనకదుర్గమ్మ కాణయాచి.                                                                  -  బెజవాడ  (కాణయాచి అంటే స్థావరము)


వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి