...

...

28, సెప్టెంబర్ 2010, మంగళవారం

క్రాస్‌వర్డు పజిలు సాల్వుము - 29
ఆధారాలు: 
అడ్డం: 

1.  దాశరథి 'అగ్నిధార'ను తొలిసారి ప్రచురించిన నల్లగొండ జిల్లాలోని ప్రఖ్యాత సాహిత్య సంస్థ.
3. చెరసాల, కారాగారం, జైలు!
5. సర్వసాధారణంగా తెలుగు సినిమా హీరోలకు తగిలించ తగిన రెండు విశేషణాలు :) (4,3)
7. వనం కాని వనం!.
9. మనకు తెలిసిన మీసరగండ విశ్వరూపాచారి!
10. అడ్డం9 ఆయన మీటినది!
11. తన్విని విడదీస్తే అదో తృప్తి!
14. అటునుంచి నైట్రోజన్!

15. అర్జునుడు అటునుంచే!
16. శృంగార జంట. తస్సాగొయ్యా వీరూ అటునుంచే!.
నిలువు:
1. తెలుగు సింపతీ!
2. తెలంగాణా పోరాటమార్గము అనుకోవచ్చా?
4. మహతి.
5.  ప్రాణవాయువు!
6. శ్రీరామచంద్రునిలో స్వీకరించదగిన ఉత్తమ గుణము!
7. ఈ సిన్హాగారు విదేశీవ్యవహారాల మంత్రిగా పనిచేసిన ఒకప్పటి భాజపా నేత!
8. ఏరోప్లేను తలక్రిందలయ్యింది.
9. స్వర్ణకారుడు!
12. సత్యాసత్యాలు!?
13. సింగిరెడ్డి నారాయణరెడ్డి గారికి జ్ఞానపీఠ పురస్కారాన్ని తెచ్చిపెట్టిన కావ్యం! 
వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి