...

...

10, సెప్టెంబర్ 2010, శుక్రవారం

Crossroadsలో కథాజగత్!

కంప్యూటర్లు మరియు అంతర్జాలానికి సంబంధించి తెలుగులో జరుగుతున్న వికాసము, పరిణామాలు మొదలైన విషయాలను ఇతర భాషల వారికి తెలియజెప్పే Crossroads లో కథాజగత్‌ను గురించి ఒక చిన్న వ్యాసం వచ్చింది. ఇక్కడ చదవండి.
వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి