...

...

20, సెప్టెంబర్ 2010, సోమవారం

ఎ 'లిరిక్'

ప్రముఖ రచయిత్రి వి.ప్రతిమ గారి కథ ఎ 'లిరిక్' కథాజగత్‌లో ప్రకటింపబడింది. చదివి మీ అమూల్యమైన అభిప్రాయాన్ని తెలియజేయండి. 
వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి