...

...

19, జులై 2011, మంగళవారం

క్రాస్‌వర్డు పజిలు సాల్వుము - 44 సమాధానాలు!


ఈ పజిల్‌ను పూరించడానికి ప్రయత్నించిన అనూరాధ, వోలేటి, కంది శంకరయ్య, రాధ, ప్రసీద (వేదుల సుభద్ర), ఆత్రేయ, భమిడిపాటి సూర్యలక్ష్మి తదితరులకు అభినందనలు!

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి