...

...

5, జులై 2011, మంగళవారం

సముద్రం

పాపినేని శివశంకర్ గారి కథ సముద్రం ఇప్పుడు కథాజగత్‌లో!
వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి