...

...

22, జులై 2011, శుక్రవారం

ఒంటరి పక్షి - మబ్బుతునక

నవులూరి వెంకటేశ్వర రావు గారి కథ మిథ్యాబింబాలు కథాజగత్‌లో చదవండి. ఈ కథపై మీ అభిప్రాయం చెప్పండి.
వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి