...

...

30, జులై 2011, శనివారం

అభినందన!

గురజాడ శోభాపేరిందేవి గారి డైరెక్టు కథ (అంటే ఇదివరకు ఎక్కడా ప్రచురింపబడని కథ) అభినందన కథాజగత్‌లో చదివి ఆనందించండి. మీ అభిప్రాయం చెప్పండి. 
వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి