...

...

23, జులై 2011, శనివారం

'మాట'లయుద్ధం ముగిసిన వేళ

దాట్ల లలిత గారి 'మాట'లయుద్ధం ముగిసిన వేళ కథానిక కథాజగత్‌లో చదవండి.
వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి