...

...

4, ఆగస్టు 2011, గురువారం

క్రాస్‌వర్డు పజిలు సాల్వుము -47


ఆధారాలు :

అడ్డం:
1. పబ్లిక్ గార్డెన్స్‌ లో ఉన్న ఓపెన్ ఎయిర్ థియేటర్.  (3,3,2,3)
4. ఆడ డాన్సర్లూ, మగ డాన్సర్లు. (7)
6. సాగరతీరంలో పుష్కలంగా దొరికేది రసికతలో వెదుకు. (3)
8. 'షిర్డీ సాయిబాబా దివ్య చరితం' కూర్పు అస్తవ్యస్తం (11)
9. ఇంకా నయము చివరలు మాత్రమే తెగిపోయాయి. (3)
10. అముద్రిత గ్రంథము (?) (4,3)
11.  కన్నులకు విందు గొల్పెడిది కనువిందు తరహాలో దిక్సూచి నిర్వచనం   (3, 5, 3)
నిలువు :
1.  తోక తెగిన తెరవే (4, 5, 2)
2.  'చెడు నడత కల్గిన మనిషి' చెల్లాచెదురయ్యాడు (11)
3.  ప్రామాణికమైన తెలుగు గ్రామరు బుక్కు రచయిత పేరును ముందు కలుపుకుని తల్లక్రిందులయ్యిది. (5,2, 4)
4. యద్దనపూడి, మాదిరెడ్డి ఒకప్పుడు యేలినది (3, 4)
5. అభాగ్యోపాఖ్యానమును వ్రాసిన పంతులుగారే శీర్షాసనం వేశారు. మధ్యలో పేరు మాయమైంది. (4,3)
6. పేరు మార్చుకున్న బినాకా (3)
7. విదియ చవితుల మధ్య (3)


వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి