...

...

30, ఆగస్టు 2011, మంగళవారం

కనుక్కోండి చూద్దాం!
పై ఫోటోలో ఉన్న వ్యక్తిని గుర్తు పట్ట గలరేమో ప్రయత్నించండి.

ఇంతవరకూ ఎవరూ గుర్తించలేకపోయారు! సరే ఒక హింట్ ఇస్తాను. ఇతను మా అనంతపురం జిల్లాకు చెందిన వ్యక్తే.

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి