...

...

11, ఆగస్టు 2011, గురువారం

క్రాస్‌వర్డు పజిలు సాల్వుము -48


ఆధారాలు :

అడ్డం: 1శంషాబాదులో రాజీవ్‌గాంధీ పేరున ఉన్నది (5,6)
4. తీవ్ర ఖేదనము (3, 4)
6. మురళికి ఉన్న కొమ్మును తీసేసి లేని దీర్ఘాన్నిపెడితే ఆడ హంస ప్రత్యక్షమౌతుందా? (3)
8. నందమూరి వారి విశ్వ విఖ్యాతమైన బిరుదు చివరి అక్షరం మధ్యలో తిష్ట వేసింది (2, 3, 1, 2, 3)
9. అడ్డదిడ్డంగా వినము (3)
10. నలకూబరుడు, కుబేర తనయుడు (4, 3)
11.  వికటకవి సృష్టి తిలకాష్ట మహిష బంధనము తిరగబడింది. ఆ తిరగబడటంలో నడిమి మూడక్షరాలు తబ్బిబ్బయ్యాయి. (4,3,4)

నిలువు :
1.  పొద్దు పత్రిక ఉగాది సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసేది (4,2,5)
2.  శతక వాఙ్మయంలో ఈ మకుటం కలిగిన పద్యాలు జనబాహూళ్యం పొందినాయి (6, 3, 2)
3.  క్రిందినుండి పైకి ప్రాకిన గతి తార్కిక భౌతిక వాదము. గతి గతితప్పింది (3, 3, 3, 2)
4. పాము. కన్నులతో విను. కలికాలం : )  (7)
5. 'సాము గట్లు కుచ్చనీ' ముచ్చటలు పొడిగించవద్దు. (3, 4)
6. అభిప్రాయము, ఉపాయము, అంగీకారము లేదా విధము (3)  
7. తారుమారైన తామర (3)


వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి