...

...

23, ఆగస్టు 2011, మంగళవారం

తెలుగు రచయితల మహాసభలు - కొన్ని పొటిగరాపులు

 నేనూ,  రాధేయ
రాధేయతో తంగిరాల చక్రవర్తి

కారా మేష్టారూ, తంగిరాల
పులిగడ్డ విశ్వనాథరావుగారితో

పులిగడ్డ విశ్వనాథరావుగారితో కస్తూరి మురళీకృష్ణ
మంత్రవాది మహేశ్వర్‌తో
అయ్యగారి శ్రీనివాసరావుతోమండలి బుద్ధప్రసాద్‌తో తంగిరాల
మాలతీ చందూర్‌తో నేనూ తంగిరాల

ఆచార్య నరేంద్ర, వకుళాభరణం రామకృష్ణ, తంగిరాల చివరన నేను
కవిసామ్రాట్ విశ్వనాథవారి ఇల్లు
జ్ఞానపీఠ పురస్కారం

విశ్వనాథ చెంత మురళీమోహన్డాక్టర్ మంతెన సూర్యనారాయణ రాజు, ఆర్ధి రఘునాథవర్మ తదితరులతో పిచ్చాపాటీ

వేదికపై వీవెన్

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి