...

...

20, ఆగస్టు 2011, శనివారం

క్రాస్‌వర్డు పజిలు సాల్వుము - 48 సమాధానాలు!


ఈ పజిల్‌ను సరిగ్గా పూరించిన కంది శంకరయ్యగారికి, కొన్ని తప్పులతో పూరించిన ఆత్రేయ, భమిడిపాటి సూర్యలక్ష్మి, ఫణిప్రసన్న కుమార్ గార్లకు అభినందనలు!

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి