...

...

7, ఆగస్టు 2011, ఆదివారం

క్రాస్‌వర్డు పజిలు సాల్వుము - 47 సమాధానాలు!

అడ్డం:
1. పబ్లిక్ గార్డెన్స్‌ లో ఉన్న ఓపెన్ ఎయిర్ థియేటర్  - తెలుగు లలిత కళా తోరణం
4. ఆడ డాన్సర్లూ, మగ డాన్సర్లు నర్తకీనర్తకులు
6. సాగరతీరంలో పుష్కలంగా దొరికేది రసికతలో వెదుకు - సికత
8. 'షిర్డీ సాయిబాబా దివ్య చరితం' కూర్పు అస్తవ్యస్తంచర్డీసాయిబాషిదివ్యరితంబా
9. ఇంకా నయము చివరలు మాత్రమే తెగిపోయాయికానయ
10. అముద్రిత గ్రంథము ముద్రించని పుస్తకం
11.  కన్నులకు విందు గొల్పెడిది కనువిందు తరహాలో దిక్సూచి నిర్వచనందిక్కులు సూచించెడిది దిక్సూచి
నిలువు :
1.  తోక తెగిన తెరవే - తెలంగాణా రచయితల వేది(క)
2.  'చెడు ల్గినిషి' చెల్లాచెదురయ్యాడు - తడునడకషినల్గినిమచె
3.  ప్రామాణికమైన తెలుగు గ్రామరు బుక్కు రచయిత పేరును ముందు కలుపుకుని తల్లక్రిందులయ్యిందిణంరకవ్యాలబారిసూయన్నచి (చిన్నయసూరి బాల వ్యాకరణం)
4. యద్దనపూడి, మాదిరెడ్డి ఒకప్పుడు యేలినది - నవలాసాహిత్యము/నవలా సామ్రాజ్యము
5. అభాగ్యోపాఖ్యానమును వ్రాసిన పంతులుగారే శీర్షాసనం వేశారు. మధ్యలో పేరు మాయమైంది - లుతుపం రికూదుకం [కందుకూరి(వీరేశలింగం) పంతులు]
6. పేరు మార్చుకున్న బినాకా సిబాకా
7. విదియ చవితుల మధ్య తదియ
వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి