...

...

18, ఆగస్టు 2011, గురువారం

కాక్‌టెయిల్

సతీష్ చందర్‌గారి కథ కాక్‌టెయిల్ కథాజగత్‌లో చదవండి. అలాగే కోపల్లె మణినాథ్‌గారి గృహం - ఋణం కూడా చదవండి.
వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి