...

...

1, జనవరి 2012, ఆదివారం

క్రాస్‌వర్డు పజిలు సాల్వుము - 61 సమాధానాలు!


ఈ పజిల్‌ను దాదాపు కరెక్టుగా పూరించిన భమిడిపాటి సూర్యలక్ష్మిగారికి అభినందనలు!వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి