...

...

8, జనవరి 2012, ఆదివారం

క్రాస్‌వర్డు పజిలు సాల్వుము - 62 సమాధానాలు!


ఒక తప్పుతో కంది శంకరయ్యగారు, ఐదు తప్పులతో భమిడిపాటి సూర్యలక్ష్మిగారు  ప్రయత్నించారు. వారికి అభినందనలు!

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి