...

...

4, జనవరి 2012, బుధవారం

పంచుకోదగిన వార్త!

ఈ రోజు సాక్షి దిన పత్రికలో ఈ వార్త చదివాను. దీన్ని తురుపుముక్క పాఠకులతో పంచుకోవాలనిపించింది.

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి