...

...

25, జనవరి 2012, బుధవారం

వెనక అట్ట

త్వరలో వెలువడనున్న 'సాహితీ విరూపాక్షుడు విద్వాన్ విశ్వం' పుస్తకం తాలూకు బ్యాక్ కవర్ పేజీ!

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి