...

...

19, జనవరి 2012, గురువారం

ఆ రచయితను నేనే!

సాహితీ కిరణం మాస పత్రిక సంపాదకులు పొత్తూరి సుబ్బారావు గారి కలం నుండి వెలువడిన కథ ఆ రచయితను నేనే కథాజగత్‌లో చదవండి.
వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి