...

...

17, జనవరి 2012, మంగళవారం

రెండో ముళ్ళకంచె!

కథాజగత్‌లో పాతూరి అన్నపూర్ణగారి ముళ్ళకంచె కథ ఇదివరకే చదివారు కదా! ఇప్పుడు అదే పేరుతో వేంపల్లి ఆర్. సాయితేజశ్రీ వ్రాసిన కథను కథాజగత్‌లో చదవండి.
వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి