...

...

3, జనవరి 2012, మంగళవారం

బహువీక్షణం

2011లో తురుపుముక్క బ్లాగులోఎక్కువమంది వీక్షించిన టపాలు ఇవి. (Bloggerలో కొత్తగా ప్రవేశ పెట్టిన Stats ఆధారంగా)కథా విశ్లేషణ పోటీ!


ధిక్కార స్వరంపై జ్యోతిగారి అభిప్రాయం!


ఈ ఫోటోలోని వ్యక్తి ఎవరు?


దీనిభావమేమి?
వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి