...

...

1, జనవరి 2012, ఆదివారం

క్రాస్‌వర్డు పజిలు సాల్వుము - 62


పైన గాడ్జెట్ లో యిచ్చిన ఆధారాలతో పజిల్ ను నింపండి. పూర్తి చేసిన తరువాత మీ సమాధానాలను వ్యాఖ్యల రూపంలో ఇక్కడ పోస్ట్ చేయండి.
మీ సమాధానాలు పంపడానికి చివరి తేదీ 7/1/2012.
ఫలితాలు 8/1/2012 తేదీన ప్రకటించబడుతుంది.  
వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి